Zaur USTAC: — DƏDƏN ÖLƏR, QOYMAZ SƏNİ ƏSGƏRƏ…

x-RVTRFF_400x400

DƏDƏN ÖLƏR, QOYMAZ SƏNİ ƏSGƏRƏ…

(Allah sənə qəni-qəni rəhmət eləsin, Sabir…)

İstəyirlər, aparsınlar əsgərə,

Dədən ölər, qoymaz səni əsgərə…

*    *    *

Saxlatmışam, bu da mənə sağoldu,

Başıküllü, səki bu da oğuldu,

“Pavestkanı” görən kimi boğuldu,

İstəyir ki, ini gedə əsgərə,

Dədən ölər, qoymaz səni əsgərə…

*    *    *

Noğul bala, cobbalanma üstümə,

Gir “qəttana”,  qapaq qoyum üstünə,

Bütün aləm  mat qalıbdı şəstimə,

Heç qoyaram, gedəsənmi əsgərə,

Dədən ölər, qoymaz səni əsgərə…

*    *    *

Nə əsgərlik bazarıdır, ay bala…

Get siqaret, zadını sat ay  bala,

Zad ki, dedim, adını sat ay bala,

Özünü mən qoymaram ki, əsgərə,

Dədən ölər, qoymaz səni əsgərə…

*    *    *

Vay, ay aman, gör döyülən qapımı???

İndi harda bəs gizlədim balamı???

Gir tövləyə, ordan çıxar yabını…

Ya, gir dama, aman vermə itlərə,

Dədən ölər, qoymaz səni əsgərə…

*    *    *

Qurtarmışam, di gəl, yenə gəzirlər,

Pulluları bircə-bircə bilirlər,

Deyirlər ki, yavaş-yavaş gəlirlər,

Hər tıqqıltı bizi salır hinlərə,

Dədən ölər, qoymaz səni əsgərə…

*    *    *

Vicdan nədi, namus nədi, ar nədi…

“Vayenkom” var, elə bil ki, gürzədi,

Amma ki bu, hər nə versən qanedi,

Nəyim vardı, doldurmuşam ciblərə…

Dədən ölər, qoymaz səni əsgərə…

*    *    *

Bala, bizdən əsgər olmaz ölkiyə,

Biz yaxşıyıq, fırıldağa, bicliyə,

Qurban olum, o  yüzlüyə, minliyə…

Tülkü olub, biz gedərik alverə,

Adam kimi, ta getmərik əsgərə…

15-16. 01. 1993. Ağdam, Yusifcanlı.

 

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ
#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #azərbaycan #türkiye

 

 

Реклама

ZAUR USTAC — YEKƏ MƏKTƏBİN YEKƏ DƏRDİ.

x-RVTRFF_400x400

YEKƏ MƏKTƏBİN YEKƏ DƏRDİ və ya ZAMANIN GİZLƏTDİYİ RƏSM

On il get-gəldən sonra, axır ki, kənd məktəbindən güc-bəla canımı qurtardım. Bir xeyli avaralandıqdan sonra bu qənaətə gəldim ki,  gərək mən də yekə məktəb oxuyam. Bu fikir-xəyal ilə gəldim Bakiyə…  Aradım, axtardım sonda lap o yekə məktəbi tapdım. Məktəb, nə məktəb… Dağ boyda… Başı buludlara dəyir… Bu mənim lap xoşuma gəldi, məni yaman  sevindirdi, əlqərəz çox xoşhal oldum… Elə doqqazdan içəri keçmək istəyirdim ki, gözüm sataşdı, sol tərəfdəki divarda olan rəsmə… Bu rəsm də çox xoşuma gəldi… Şəklə az baxmışam, çox baxmışam onu deyə bilmərəm… Şəkil də nə şəkil… Gördüm şəkildə şikil kimi bir oğlandı durub. Əli də cibində. Deməli, tam olaraq mənzərə belədir, bir əlində kitab tutub, o biri əlini də qoyub cibinə. Cib də ki, az qalır partlasın… Buradan məndə belə bir yəqinlik hasil oldu ki, yəni əgər oxumaq istəyirsənsə, vacibdir ki, əlin mütləq cibində ola… Necə deyərlər, “arifə bir işarə bəs eylər…” Mən də ki, arif adam. Çar-naçar qayıtdım geri, mən də ciblərimi hörüb təzədən gəldim məktəbə…(öldü var, döndü yoxdu – oxuyajam) Əlimi də qoymuşam cibimə — biliyim tökülməsin… Elə, içəri girmək istəyirdim ki, keçərətdəcə məni yekə qarın, yekə burun, başının ortası yox, burnunun altında güvə yemiş, sapsarı naftalin iyi verən cıqqılıca bığı, boynunda nazik, uzun qarnının üstünə Yer kürəsin ikiyə bölən yaşıl zolaq kimi aşırdığı xaltası olan  bir “kişi” saxladı:

— A bala, hələ bir dur görək, belə qaranəfəs hara gedirsən, May da ha döyülü deyəm gilasın sezonudu – iyuldu deməli, hələm gilasın sezonuna da çox var… Görürəm, diribaş uşağa oxşuyursan, amma bir əması var. O gördüyün şikil  çoxdan köhnəlib. Daha cib zəmanəsi döylü, bala… Vallahi də döylü, Billahi də… Tay cibişdan zəmanəsi çoxdan ötüb… İndi oxumaq istəyənin yedəyində gərək diplom atı olsun, diplom atı…

Matım-qutum qurudu qaldım belə… İndi məni dərd götürüb, mən yazıq, borc-xərc bu diplom atın aldım, bəs onun yükünü necə tutacam???

29.07.1991. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ
#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #azərbaycan #türkiye

HƏZRƏT ABBASA BİRİNCİ MƏKTUB

OMAC

Əzizlərim, mən, Əbdürrəhim bəy oğlu Mirzə Səfər hüzurunuzda ərz edirəm ki, bu yazdıqlarımın mənim düşüncələrimə, dünya görüşlərimə və ümumilikdə heç zadıma dəxləcəyi yoxdur, vəssalam… Mən sadəcə vəzifəm icabı boynuma düşən yükü ortadan qaldırmağa çalışıram. Yani bu iş, bu qədər sadədir. Yazıb-oxuma bilməyən bacı-qardaşlar məndən ki, xahiş edərlər Həzrət Abbasa məktub yazım, mən də onların nəql etdiyi vaqeələri yazıb göndərirəm Həzrət Abbasa… O həzrət də sağ olsun ki, hələ bu günə qədər qırmızı mürəkkəblə yazılmış heç bir məktubumuzu cavabsız qoymayıb. Deməli belə məsələn bu yaxın günlərdə bir dəmirçi baba, şükür eləyə-eləyə gəlib oturub yanımda deyir ki, yaz ay Mirzə Səfər, yaz… Bilirəm ki, bu məmləkətdə sənden qeyri heç kim mən dediklərimi eşitdiyi kimi yazmayacaq. Yaz, bir məktub göndərək Həzrət Abbasa. Mən  biçarə  də nə edim… O dedi, mən də vəzifəm icabı  yazdım:

BİRİNCİ MƏKTUB

Atam, anam sənə qurban ay Həzrət Abbas bu nə işdi… Belə də dərd olar — o günü dəmirçixanamda sakitcə oturmuşdum. Kaş elə əvvəlki, iyirmi doqquz gün kimi, o gün də axşama qədər elə boş-bekar oturaydım… Öynədən sonra qəfildən bu qıçı qırılmış Kar Əli, axsax atı ilə taytıya-taytıya çıxdı böyürdən… Mən də həmişəki kimi dedim ki, get, sabah gələrsən ancaq kimə deyirsən, getmədi ki, getmədi… Bu zalım oğlu bir kəlmə eşidir ki, bəyəm… Axır naəlac qalıb, qəməltini götürdüm, başladım ki, atın dırnağını zir-zibildən azad edəm, baxam görəm nə olub… Birdən bu çər dəymiş at necə etdisə, ayağı bu kar binamazın əlindən nətər çıxıb, mənim dirsəyimə dəydisə, əlimdəki  şoğərib qəməlti saplandı gözümə… Vay, vay… Zülüm də elə bundan sonra başladı. Məhlədə bir vay-şivən qopdu ki, nəysə külfəti bir-təhər sakit edib, qəməlti də gözümdən sallana-sallana getdim ən yaxındakı həkim məntəqəsinə… Orda bir xeyli gözlədikdən sonra, süpürgəşidən tutmuş, baş həkimə qədər hamı bir-bir gəlib gözümdən sallanan qəməltiyə qərib-qərib baxıb getdi. sonra sağ olsunlar, xəbəri eşidən ətraf qonşular da gəlib-baxıb getdilər. Bir xeyli də gözlədikdən sonra səbri-qərarım kəsildi, tibb bacısından soroşdum ki, bacı tay kimi gözləyirik bu şoğəribi gözümdən aralayın, mən də azad olub gedim də… Mənə nə desə yaxşıdır… Gözətçimiz uşağı uşaqbağçasından götürməyə gedib, gözlə o da gəlib baxsın sonra bir şey fikirləşərik… Nəsə, nə başınızı ağrıdım, sonda bu nataraz köpəkoğlu da gəlib çıxdı. Gözətçi də gözümün halına qərib-qərib baxandan sonra tibb bacısı nə desə yaxşıdır… Mənə deyəsən ki, bu iş burada düzələn deyil, sən gərək gedəsən lap o, baş xəstəxanaya, göz xəstəxanalarının gözü olan, bir göz xəstəxanası var ha, bax ora getməlisən… Əvvəlcə cin vurdu təpəmə… Bir istədim ki… Sonra dedim, lənət şeytana, bu cinlərdən kimə xeyir gəlib ki, mənə də gələ… Odur ki, kor-peşiman yol aldım, bu baş xəstəxanaya… Artıq hava qaralmışdı, demək olar ki, gecə idi… Orda da məni gözətçi qarşılayıb, xeyli sorğu-sual edəndən sonra göndərdi tibb bacısının yanına… ay atam-anam sənə qurban bu tibb bacılarının da hamısı elə bil eyni atadan-anadan törəyib, hamısı bir bezin qırağıdır… Amma, adamın üstündə allah var bu qız bir az insaflı idi. Sağ olsun yer göstərib, məni oturtdu, sonra başıma gələmləri dinlədi, sonra həkimə cibdən telefon açıb, vaqeəni ona da nəql etdi… Eşidirəm, həkim xəttin o başından deyir ki, sorunç gör minə razıdırsa durum gəlim, çıxardım o şoğərib qəməltini, yarasını da tikim, yoxsa işim çoxdu «denrajdeniyam» var… Tez cavab ver, gör əgər razıdırsa, qəbul eylə xəstəxanaya, təğyiri-libas olub, xəstəxana paltarı geysin gəlirəm…  Gözətçiyə də tapşır gözü üstündə olsun qaçıb eliyər ha…Dedim ay bacı, ay gözəl tibb bacısı, bacım…  Gözüm məni öldürür axı, paltarı dəyişməyin nə mənası var  axı, mən elə öz cır-cındırımla  buradaca oturub gözləyərəm… Dedi ki, yox ay qardaş nə danışırsız elə də iş olar… Onda həkim gəlməyəcək… Gərək siz qəbul olunub, xəstəxana paltarı geyinəsiz ki, o da arxayın olub, durub gələ bura… Yoxsa, Vallahi dünya dağıla, həkim nağd bilməsə ki, burada onu gözləyən var, dünyasında gəlməz… Bacı, ay bacı, məndə o min olsaydı nə vardı… Mən  bu işıqlı dünyaya göz açandan — kaş heç açmayaydım — nəin ki, min o sən deyənin yüzünü heç bir yerdə topa görməmişəm… İndi mən nə edim… Haranın külünü töküm başıma… Nəsə, çox çək-çevirdən sonra cibi alıb özüm doxtorla danışdım… Vallahi sağ olsun, insan adam imiş məni anladı, dedi ki, yaxşı sən get «piryomnuya», yazıl xəstəxanaya, əynini də dəyiş, bizim paltarlardan gey hazır gözlə, mən gəlirəm qalanın orda danışarıq, tay bunlar telefon söhbəti deyil… Yenə sağ olsun, məclisi yarımçıq buraxıb,  durub gəldi, xəstəxanaya — öz iş yerinə. Oturub mənimlə söhbət etdi, mən ağladım, o ağladı… Mən ağladım, o ağladı…  (Bu şoğərib qəməlti də sallanır ey gözümdən, arada qəməltinin sapı stolun üstünə dəyir və o hər tık elədikcə nədənsə qeyri-ixtiyari yadıma «sapı özümüzdən olan baltalar» düşürdü… )  Əlqərəz, bir xeyli cəhl vurduq…. Ancaq, çifayda mən bisavad baba, o üç-dörd univeristə bitirmiş doxtor… Ağlamaqda ona çata bilməyib, pəs etdim… O da sağ olsun, istədiyini  bir il ərzində hissə-hissə almağa razılaşıb, qəməltini gözümdən, çxartdı, yarasını tikib, müalicə etdi… Bir xeyli keçəndən sonra o gözümə şüşə də qoyub ki, heç gözümün yaralı olduğun özüm belə hiss etmirəm… Mənim şikayətim bundan deyil… Gözətçilər də, tibb bacıları da, lap elə doxtorların çoxu da bir tikə çörək pulunun əsirinə çevrilib, qarınlarını otarmaqla məşğuldur… Qoy olsunlar… Özəl haqqlarıdır mən bir şey deməm… Mənim şikayətim bu yazıq-binəvaları bu günə salıb, belə ağlar günə qoyanlardandır… Vay-vay doxtor necə ağlayırdı,  necə ağlayırdı, ay Allah… Deyirəm, Vallahi  hansı məsələ olur-olsun, oxumuş adam başqadır… Ya Həzrət Abbas  inan  ki, zalım oğluna dil çatdırmaq olmurdu… Vallahi, tay bilmirəm nə deyəm, yəqin ki, bu yazıq Mirzə də dəng oldu. Odur ki, söhbəti kəsə edib, bu yazıqları ağlar günə qoyanlar var ha, onların hamısını sənə tapşırıram, ya Həzrət Abbas… Atam-anam sənə qurban, ay Həzrət Abbas… Sağ olsun, bu mirzə ay Həzrət Abbas…

İmza: Çörəyi daşdan çıxan, Dəmirçi Həsən.

«HƏZRƏT ABBASA MƏKTUBLAR» SİLSİLƏSİNDƏN: — Mirzə SƏFƏR

 

«OLUB» — Zaur USTAC

ZAUR USTAC

OLUB

Qurbani babamdı, Ələsgər dədəm!
Söz bizə müştaqdı, biz sözə müdəm!
Naşılıq sözündən məlumdur, didəm!
Qanmazın pendiri təkədən olub!!!!
* * *
Çox bəşər görmüşəm, şəsti yerində,
Baxırsan insandı, büstü yerində,
Vidi var, forsu var, postu yerində,
Qabının qapağı ləçəkdən olub….
* * *
Ustac, min hikmət var, bir damla suda,
Bütün arzulara yetdin, nəmxuda,
Nöqsandı dünyaya, qəbul et, bu da
Çoxunun mayası lüləkdən olub….

17.05.2016. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ
#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #azərbaycan

«Ürəfa marşı» — M.Ə.Sabir

Mirze_Elekber_Sabir

Ürəfa marşı

İntelligentik, gəzərik naz ilə,
Ömr edərik nəşeyi-dəmsaz ilə,
Həftədə bir dilbəri-tənnaz ilə,
Həmdəm olub işləri sahmanlarıq,
Ay bərəkallah, nə gözəl canlarıq!

Xoşlamırıq bir para nadanları
Şiveyi-nisvani-müsəlmanları,
Neyləyirik Fatma-Tükəzbanları?!
Annaları, Sonyaları yanlarıq,
Ay bərəkallah, nə gözəl canlarıq!

Bir para biəqlü fərasət bizə
Eyləyir isnadi-qəbahət bizə,
Eyləyir etsin də nəsihət bizə,
Bir bunu qanmır ki, biz irfanlarıq,
Ay bərəkallah, nə gözəl canlarıq!

Kimsəyə yox dəxli ki, biz işrəti
Xoşlayırıq, boşlayırıq külfəti.
Güşeyi-qəstinde olan ləzəti
Xaneyi-viranda haçan anlarıq?!
Ay bərəkallah, nə gözəl canlarıq!

İntelligentik, bu ki, böhtan deyil,
Türki danışmaq bizə şayan deyil,
Türk dili qabili-irfan deyil
Biz buna qail olan insanlarıq!
Ay bərəkallah, nə gözəl canlarıq!

Türk qəzeti verse de əqlə ziya,
Mən onu almam əlimə mütləqa
Çünki müsəlmanca qonuşmaq bana
Eybdir! Öz eybimizi anlarıq!
Ay bərəkallah, nə gözəl canlarıq!

Yox işimiz məcməi-islam ilə,
Püxte nasıl söhbet eder xam ilə?
Çünki klublarda sərəncam ilə
Hər gecə bir mətləbi ünvanlarıq
Ay bərəkallah, nə gözəl canlarıq!

M.Ə.Sabir

Mirzə Ələkbər Sabir

Mirze_Elekber_Sabir

Mirzə Ələkbər Sabir (1862-1911)

Ələkbər Zeynalabdin oğlu Tahirzadə (Sabir) 1862-ci il mayın 30-da Şamaxıda anadan olmuşdur. Atası kiçik baqqal dükanı olan dindar bir kişi idi və Ələkbəri gələcəkdə ruhani görmək istəyirdi deyə, oğlu səkkiz yaşına çatanda onu mollaxanaya qoymuşdu, 12 yaşı olanda isə Sabir sonra məşhur şairSeyid Əzimin açdığı yeni üsullu məktəbə keçmişdi. Müəllimi Ələkbərə fars dilindən şerlər tərcümə etdirir, sonra bu tərcümələri oxuyub ona məsləhətlər verir, yaradıcılıq həvəsini artırırdı.

XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Sabirin şerləri mətbuat səhifələrində görünməyə başlayır: 1903-cü ildə «Şərqi-Rus» qəzetində, bir qədər sonra isə «Həyat» qəzetində şerləri çap olunur, 1906-cı ildə şair «Molla Nəsrəddin» jurnalının ən fəal müəlliflərindən birinə çevrilir. Elə həmin vaxtdan C.Məmmədquluzadə ilə Sabir arasında qırılmaz dostluq münasibətləri yaranır və hər iki sənətkar xalqın qanını soran zalım ağalara, yaltaq ruhanilərə, satqın ziyalılara sarsıdıcı zərbələr vurur. Şerlərini gizli imzalarla yazmasına baxmayaraq, istər Şamaxıda və Bakıda, istərsə də Azərbaycanın başqa yerlərində və İranda bir çox irticaçılar Sabirin əsərlərini pisləyir, onun yazdığını oxuyanları kafir elan edirdilər. Ruhanilər Sabirin ölümünə fitva verir, varlılar ona hədələyici məktublar göndərir, qoçular küçədə yolunu kəsib ağır sözlər deyirdilər.

1910-cu ilin əvvəllərində Sabir Bakıya işləməyə gəlir. Əvvəlcə «Zənbur» jurnalının redaksiyasında çalışır, sonra Balaxanı məktəbində böyük həvəslə dərs deməyə başlayır. Müəllimliyi ilə yanaşı şair Balaxanı neft mədənlərində işləyən fəhlələrə, yerli inqilabçılara yaxınlaşaraq, onların açdıqları «Nur» kitabxanasının fəal üzvü olur.

1911-ci il iyulun 12-də, həyatının və yaradıcılığının ən parlaq bir vaxtında Sabir ağ ciyər xəstəliyindən vəfat edir və dünyaya göz açdığı Şamaxıda, «Yeddi günbəz qəbiristanı»nda dəfn olunur.

Sabirin xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq vəfatından bir il sonra, 1912-ci ildə həyat yoldaşı və dostları Abbas Səhhət və M.Mahmudbəyovun səyi nəticəsində «Hophopnamə» adı ilə şerləri çap olunur, 2i il sonra isə xalqın ianəsilə «Hophopnamə»nin ikinci, daha mükəmməl nəşri işıq üzü görür.

MAKLER — VİP

«Şairəm, çünki vəzifəm budur əşar yazım…»- M. Ə. Sabir.

 

Без названия

NƏ  YAZIM…

Şairəm, çünki vəzifəm budur əşar yazım,

Gördüyüm nikü bədi eyləyim izhar, yazım,

Günü parlaq, günüzü ağ, gecəni ta yazım,

Pisi pis, əyrini əyri, düzü həmvar yazım,

Niyə bəs boylə bərəldirsən, a qarə, gözünü?

Yoxsa bu ayinədə əyri görürsən özünü?!

 

Şərə məşğul edərik xatiri-qəmmayilimi,

Qoyuram qənşərinə kağızımı, çernelimi,

Gəlirəm yazmağa bir kəlmə, — tutarsan əlimi,

Qorxuram, ya nə üçün, — çünki kəsirsən dilimi!

Ey əcəb, mən ki, sədaqət yolunu azmayıram,

Hələ gördüklərimin dörddə birin yazmayıram!

 

Hələ mən dörddə birin yazmayıram, karına bax,

Üstümə gündə söyürsən bu qədər, arına bax,

Özün insaf elə, əfkarına, ətvarına bax!

Istəmirsən yazam? Öz eybli kirdarına bax!

Kişi, sən eybini qan, mənlə əbəs cəng eləmə!

Özünü, həm məni bu barədə diltəng eləmə!

 

Görür ərbabı-qələm qayeyi-amalınızı,

Məndən artıq yaza bilməkdə ikən halınızı, —

Yazmır onlar dəxi on dörddə bir əfalınızı,

Özünüzsüz olara yazdıran əhvalınızı…

Yoxsa bu eybdən aləmdə mübərradır olar,

Boylə alçaq yazıdan min kərə əladır olar!

 

Necə mən dörddə birin yazmağa əymən deyiləm,

Qorxur on dörddə birin yazmağa həm əhli-qələm;

Sən əgər söz verəsən: “Qorxma, qıl əhvalı rəqəm”,

Vazi-halın yazılarsa zili-zilu bəmi bəm,

Elə bir halə düşərsə ki, tükün biz-biz olar,

Əyninə geyməyə şey tapmasan, astar üz olar!

M.Ə.Sabir