BİZİMLƏ ƏLAQƏ

BURADAN BİZƏ YAZA BİLƏRSİZ:

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ
#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #azərbaycan

Реклама